Zegar

Losowe zdjęcie

Kalendarz

<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Brak wydarzeń.

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Komunikat w sprawie organizacji pracy szkoły w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Uczniowie i Rodzice

Informuję, że od środy – 25 marca 2020r. rozpoczynamy edukację na odległość,  z wykorzystaniem różnych możliwości edukacji zdalnej. Zgodnie z rozporządzeniem MEN  z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, działając zgodnie z regulacjami prawnymi od środy 25.03.2020 – do 10.04.2020r z możliwością wydłużenia tego okresu – wdrażamy w szkole system dostosowań, który pozwoli na prowadzenie edukacji na odległość.

Zalecam:

 1. Każdy uczeń ma obowiązek podjęcia aktywności edukacyjnej na odległość.
 2. Podejmowanie przez ucznia aktywność edukacyjna/ edukacja na odległość będzie oceniana.
 3. Brak aktywności edukacyjnej ucznia może skutkować brakiem ocen, a w efekcie brakiem klasyfikacji z przedmiotu.
 4. W przypadku uczniów objętych formami realizowanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciele – stosownie do wcześniejszych ustaleń – będą stosować indywidualizację nauczania na odległość.
 5. Nauczyciele podejmą edukację na odległość z zastosowaniem różnorodnych form i metod, zależnych także od technicznych możliwości ucznia (w tym także dostęp do urządzeń, które pozwolą na udział ucznia w edukacji na odległość: komputer, tablet, smartfon itp.);
 6. Wiedza i umiejętności uczniów będą monitorowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów z zastosowaniem ustalonych z uczniami lub ich rodzicami sposobów weryfikacji,
 7. Informację na temat postępów edukacyjnych ucznia, a także o uzyskanych ocenach nauczyciele przekazywać będą z wykorzystaniem e -maila,
 8. Nauczyciele dostępni będą dla ucznia w czasie rzeczywistym, w którym powinni odbywać się zajęcia w szkole od poniedziałku do piątku – konsultacje na odległość z wykorzystaniem emaila, portalu społecznościowego Facebook, Messengera oraz innych form zdalnej komunikacji ustalonych indywidualnie pomiędzy klasą a  nauczycielem;
 9. Zaplanowano również konsultacje  dla rodziców – każdy rodzic ma możliwość utrzymania zdalnego kontaktu z nauczycielami za pośrednictwem e-maila,  telefonicznie lub innej formy zdalnej komunikacji;

10.   Do obowiązków rodziców należy monitorowanie realizacji obowiązku podjęcia aktywności edukacyjnej na odległość przez ich dzieci oraz podjęcie działań  w kierunku  umożliwienia dzieciom jak najdogodniejszego dostępu do świadczonej przez szkołę edukacji na odległość;

11.  Obowiązkiem rodziców jest także monitorowanie czasu spędzonego przez uczniów przed komputerami i innymi urządzeniami umożliwiającymi edukację na odległość.

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać znajdziecie Państwo:

 • na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl;
 • materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 • materiałów wskazanych przez nauczyciela, które będą przesyłane pocztą elektroniczną

Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich duże wyzwanie. Dlatego bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o współpracę  i wsparcie swoich dzieci w zdalnej nauce.

Wygenerowano w sekund: 0.05
14,831,305 unikalne wizyty