Uwaga
Dodane przez admin dnia Maj 19 2020 10:13:53

 

 

Ważna  informacja dla zdających egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

w czerwcu/lipcu 2020 r.  

 

Na podstawie:  Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r. , przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny,   zwracam się do wszystkich zdających egzamin maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w czerwcu/maju 2020 r., aby  zapoznali się z wytycznymi, dostosowali się i przestrzegali tych wytycznych.

 

WYTYCZNE 

 

1. Zobowiązuję  wszystkich zdających  do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania egzaminów opublikowanymi przez MEN, stanowiącymi załącznik do niniejszego komunikatu.

2. Zobowiązuję wszystkich zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa do zgłoszenia tego faktu do 29 maja 2020 r. Zgłoszenie powinno być dokonane na adres zsz_skalbmierz@op.pl i potwierdzone oświadczeniem zdającego, że posiada  dokumentację medyczną potwierdzającą przeciwskazania do zakrywania ust i nosa ze względów zdrowotnych.

3. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

 

 

Harmonogram egzaminów maturalnych  w ZSZ w Skalbmierzu

Przybycie zdających do szkoły –  na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu


Data

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Przedmiot egzaminacyjny

8.06.2020      poniedziałek

9:00

Język polski

 

 

8.06.2020   poniedziałek

14.00

Język polski

Zakres rozszerzony

 

9.06.2020    wtorek

9:00

Matematyka

 

10.06.2020    środa

9:00

Język angielski

Zakres podstawowy

 

10.06.2020   środa

14:00

Język  angielski

Zakres rozszerzony

 

15.06.2020   poniedziałek

9:00

Matematyka

Zakres rozszerzony

 

16.06.2020   wtorek

9:00

Biologia

Zakres rozszerzony

 

22.06.2020    poniedziałek

9:00

Język włoski

Zakres podstawowy

 

24.06.2020 środa

14:00

Historia

Zakres rozszerzony

 

26.06.2020      piątek

9:00

Język rosyjski

Zakres podstawowy

 

 

 

 

Harmonogram egzaminów zawodowych 2020 w ZSZ w Skalbmierzu

 

Etap praktyczny - dokumentacja


Data

Zmiana - godzina

Kod kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

2020-06-22

13:00

T.15

M.46

M.43

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Eksploatacja systemów mechatronicznych

 

Etap pisemny


Data

Zmiana - godzina

Kod kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

2020-06-23

10.00

T.06

Sporządzanie potraw i napojów

2020-06-23

10.00

MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2020-06-23

10.00

AU.20

Prowadzenie sprzedaży

2020-06-23

10.00

TG.07

Sporządzanie potraw i napojów

2020-06-23

12.00

M.02

Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie .

2020-06-23

12.00

T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

2020-06-23

14.00

M.46

Eksploatacja systemów mechatronicznych

 

Etap praktyczny – wykonanie

Data

Zmiana - godzina

Kod kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

2020-06-29

8:00

MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2020-06-29

12:00

MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2020-06-29

16:00

MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2020-06-30

8:00

MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2020-06-30

12:00

MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2020-06-30

16:00

MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2020-07-01

12.00

TG.07

Sporządzanie potraw i napojów

2020-07-01

16.00

TG.07

Sporządzanie potraw i napojów

2020-07-01

8.00

MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2020-07-01

12.00

MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2020-07-01

16.00

MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2020-07-02

8.00

MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2020-07-02

12.00

MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2020-07-02

12.00

AU.20

Prowadzenie sprzedaży – miejsce egzaminu  - CKZ Jędrzejów