Zegar

Losowe zdjęcie

Kalendarz

<< Maj 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Brak wydarzeń.

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Wtyczne dla zdających dotyczące udziału w egzaminie maturalnym w 2020 r.

Wtyczne dla zdających dotyczące udziału w egzaminie maturalnym w 2020 r.

 

Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1.       Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2.       Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).

2.3.       Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)       podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;

2)       wychodzi do toalety;

3)       kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.4.       Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku
(w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych
w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

2.5.       Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu
w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

1)      Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać
ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

2)      Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

2.6.       Zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie powinni zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.

2.7.       Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów. 

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

3.1.       W przypadku egzaminu z języka polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego słownika, ustawiony zostanie dozownik z płynem dezynfekcyjnym, zdający zobowiązany jest zdezynfekować dłonie przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego. 

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

4.1.       Zdający powinni pamiętać  o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1)       zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;

2)       obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym;

3)       niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;

4)       konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.

4.2.       Zdającym zabrania się tworzenia grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

4.3.       Dyrektor szkoły przekaże zdającym z 2-, 3-dniowym wyprzedzeniem informację o:

1)       godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu (zdający powinni zapoznać się z rozkładem jazdy środków komunikacji publicznej i właściwie zaplanować dojazd do szkoły na wyznaczoną godzinę, powinni również uwzględnić brak parkingu za szkołą);

2)       miejscu wejścia na teren szkoły (zdający wpuszczani będą różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały);

3)       sposobie wypuszczania zdających z sal po egzaminie (zdający nie mogą gromadzić się pod szkołą, aby omówić egzamin) według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale.

4.4.       Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając
z własnego długopisu.

4.5.       Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej

Wygenerowano w sekund: 0.06
19,869,667 unikalne wizyty