,,Nasza szkoła najlepszą jest"
Dodane przez admin dnia Czerwca 07 2022 10:53:28

            Po długiej przerwie spowodowanej pandemią  Zespół Szkół Zawodowych  w Skalbmierzu gościł w swoich murach liczną grupę ósmoklasistów nie tylko z powiatu kazimierskiego ale i z ościennych.

           Przewodnim mottem spotkania było ,,Nasza szkoła najlepszą jest”.

           Grono uczniów i opiekunów przywitał Dyrektor ZSZ Pan Waldemar Czajka.

   Na sali gimnastycznej została przedstawiona fotorelacja oferowanych przez szkołę kierunków kształcenia i wydarzeń szkolnych.

Przyszli uczniowie zostali zapoznani nie tylko z bogatą ofertą edukacyjną szkoły, ale mieli także możliwość udziału w różnych konkursach.

Uczniowie zaprezentowali młodszym koleżankom i kolegom swoje zainteresowania, które rozwijają zarówno w szkole, jak i poza nią. Ponadto umilali czas  gości występami wokalnymi. Uwagę od szkolnych artystów, odciągały obficie zastawione stoiska z kuszącymi wyrobami cukierniczymi, przygotowanymi przez uczennice klasy II branżowej szkoły I stopnia.

 Budynek szkoły został na ten dzień specjalnie przygotowany, by umożliwić odwiedzającym uczniom dokładne zapoznanie się z proponowanymi możliwościami nauki. Oprócz zaprezentowania dobrze wyposażonych sal przedmiotów ogólnokształcących, pokazano również pracownie przedmiotów zawodowych.

            Mechanicy pochwalili się zmodernizowaną salą do nauki mechaniki samochodowej, wykonali także szereg pokazów, między innymi wymianę sprzęgła w samochodzie, wymianę opon.

Zaprezentowano również nowoczesna pracownię gastronomiczną w której będą mogli się kształcić przyszli technicy żywienia i usług gastronomicznych.

            Wychodząc na plac szkolny, goście częstowali się kiełbaską z grilla. Na boisku szkolnym zaprezentowano sprzęt rolniczy, pod opieką instruktora jazdy można było wykonać jazdę próbną naszą „L”.

Jako że, w skalbmierskim mechaniku jest duża grupa pasjonatów motoryzacji niebywałą niespodzianką w dniu dzisiejszym był pokaz sprzętu wojskowego zaprezentowanego przez przedstawiciela  firmy Chamex z Kazimierzy Wielkiej.

            Zadowoleni uczniowie klas ósmych, długo rozmawiali ze starszymi koleżankami i kolegami, którzy raz jeszcze zachęcali ich do pojęcia nauki w tak wyjątkowej i bezpiecznej szkole. Mówili im o możliwości bezpłatnego kursu na prawo jazdy kategorii B  i T, udziału w projektach unijnych. Dyskutowali o realizowaniu swoich pasji, o łączeniu nauki z dodatkowymi zajęciami. Zachęcali, by odważnie podejmowali decyzję z wyborem szkoły, ponieważ tutaj mogą osiągnąć sukces i rozwijać swoje zainteresowania.

            Dzień Otwarty w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu zakończył się na wesoło. Mamy nadzieję, że wielu goszczących w tym dniu uczniów wróci do nas, by przeżyć tutaj następne lata nauki.