Rozpoczęcie naboru na praktyki zagraniczne w Grecji
Dodane przez admin dnia Stycznia 24 2022 09:38:36

Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu rozpoczyna rekrutację uczestników w ramach projektu „Uczniowie z ZSZ w Skalbmierzu na europejskim rynku pracy”, numer 2020-1-PL01-KA102-078849, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt na aktualnym etapie zakłada mobilność zawodową w Grecji dla 25 uczniów (będzie to odpowiednio 15 i 10 uczniów z technikum pojazdów samochodowych oraz technikum mechanizacji rolnictwa), którym towarzyszyć będzie 2 nauczycieli jako osoby towarzyszące. W ramach mobilności uczniowie realizować będą 80-godzinny program praktyk zawodowych oraz program edukacyjno-kulturowy.

 

Dokładny harmonogram rekrutacji i wszelkie szczegóły dotyczące grupy docelowej projektu znajdują się w Regulaminie Rekrutacji, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem i spełnienie wszystkich wymagań. Formularze zgłoszeniowe i inne potrzebne dokumenty można pobrać poniżej lub znaleźć w Sekretariacie Szkoły. Wszelkie pytania czy wątpliwości, a także wypełnione formularze kierować do Koordynatora Projektu – Pani Beaty Zaręby-Majewicz

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN WYJAZDU NA ZAGRANICZNĄ MOBILNOŚĆ ZAWODOWĄ

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI