Zegar

Losowe zdjcie

Kalendarz

<< Czerwiec 2024 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Brak wydarze.

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

SORBONA dla WOŚP

 Zespół  Szkół Zawodowych w Skalbmierzu nie zawiódł. Jak co roku nasi uczniowie kwestowali na ulicach miasta dla WOŚP . Zbierając na szczytny cel, po raz kolejny  wykazali   się odwagą, bezinteresownością i dobrą wolą. W czasach pandemii 29  finał Orkiestry budził wiele niepokojów. Zastanaw

ialiśmy czy się odbędzie, jak go bezpiecznie przeprowadzić. Udało się, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego daliśmy radę. Nasi wolontariusze z klasy III B Sylwia Ochendóżka, Aleksandra Pietrachowska, Wiktoria Leśniewska, Justyna Skorek i Katarzyna Klamińska  uzbierały łącznie 2359,95 zł. Cieszymy się, że mimo mroźnej pogody i panujących obostrzeń serca wielu ludzi są otwarte na potrzeby innych.

  Niech entuzjazm  i dobre serce naszych  wolontariuszy  pobudza innych do wielu działań charytatywnych.

 

 

 

 

 

Tytuł: Rusza rekrutacja do projektu:Uczniowie z ZSZ w Skalbmierzu na europejskim rynku pracy.

Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu rozpoczyna rekrutację uczestników w ramach projektu „Uczniowie z ZSZ w Skalbmierzu na europejskim rynku pracy”, numer 2020-1-PL01-KA102-078849, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt zakłada organizacje dwóch zagranicznych mobilności zawodowych. W pierwszej, która odbędzie się od 22 marca do 2 kwietnia 2021 roku udział weźmie 15 Techników Pojazdów Samochodowych oraz 8 Techników Mechanizacji Rolnictwa, a w drugiej (12 – 23 kwietnia 2021) udział weźmie 15 Techników Pojazdów Samochodowych oraz 10 Techników Mechanizacji Rolnictwa. W ramach każdej mobilności uczniowie realizować będą 80-godzinny program praktyk zawodowych oraz bogaty program edukacyjno-kulturowy.

 

Dokładny harmonogram rekrutacji i wszelkie szczegóły dotyczące grupy docelowej projektu znajdują się w Regulaminie Rekrutacji, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem i spełnienie wszystkich wymagań. Formularze zgłoszeniowe i inne potrzebne dokumenty można pobrać poniżej lub znaleźć w Sekretariacie Szkoły. Wszelkie pytania czy wątpliwości, a także wypełnione formularze kierować do do Koordynatora Projektu – Pani Beaty Zaręby-Majewicz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN WYJAZDU NA ZAGRANICZNĄ MOBILNOŚĆ ZAWODOWĄ

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI

Tytuł: Młodzież z naszej szkoły znowu pojedzie do Grecji!

We wrześniu otrzymaliśmy informację, że projekt „Uczniowie z ZSZ w Skalbmierzu na europejskim rynku pracy”, numer 2020-1-PL01-KA102-078849 został zatwierdzony do realizacji z listy rezerwowej Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe Konkurs 2020 i otrzymał dofinansowanie z projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Projekt "Uczniowie z ZSZ w Skalbmierzu na europejskim rynku pracy" zakłada realizację dwóch mobilności we współpracy z doświadczoną grecką organizacją przyjmującą Olympus Education Services. W pierwszej, która odbędzie się od 22 marca do 2 kwietnia 2021 roku udział weźmie 15 Techników Pojazdów Samochodowych oraz 8 Techników Mechanizacji Rolnictwa, a w drugiej (12 – 23 kwietnia 2021) udział weźmie 15 Techników Pojazdów Samochodowych oraz 10 Techników Mechanizacji Rolnictwa. W ramach każdej mobilności uczniowie realizować będą 80-godzinny program praktyk zawodowych oraz bogaty program edukacyjno-kulturowy.

 

Projekt został tak zaplanowany, aby pozytywnie wpływał i realizował wszystkie zidentyfikowane w Europejskim Planie Rozwoju potrzeby i kluczowe obszary. Każda podejmowana przez nas inicjatywa ma co do zasady przyczynić się do rozwoju placówki, a więc realizacji potrzeb czy poprawy funkcjonowania szkoły w konkretnych sektorach. Projekt zakłada następujące cele ilościowe i jakościowe, które przełożą się na realizację potrzeb i poprawię w kluczowych obszarach:

1. Realizacja dwóch 2-tygodniowych mobilności dla w sumie 48 uczniów, którzy wraz z opiekunami wyjadą do Grecji i realizować tam będą program praktyk oraz program kulturowy.

2. Rozwój wśród kolejnych nauczycieli i uczniów kompetencji językowych z naciskiem słownictwo branżowe oraz codzienną komunikację w języku angielskim.

3. Stworzenie zestawu 4 certyfikatów projektowych i innych narzędzi, które pozwolą zapewnić jak największą uznawalność efektów kształcenia uzyskanych dzięki uczestnictwie w projekcie i staną się podstawą do zbudowania dobrego CV.

4. Zwiększenie szans młodzieży z naszej szkoły na rynku pracy, poprzez umożliwienie im nabycia cennych kompetencji (językowe, zawodowe, społeczne), uzyskanie doświadczenia wynikającego z praktykowania w prawdziwym środowisku pracy czy wykreowanie wielu pozytywnych postaw związanych z podejściem do pracy, ale również swoich umiejętności i wiedzy.

5. Rozwój kadry pedagogicznej w zakresie metodologii nauczania, ale również zarządzania i realizacji projektów. Zyskane w tej materii doświadczenie pozwoli na realizacje kolejnych, bardziej zaawansowanych inicjatyw.

6. Pozyskanie przynajmniej 2 nowych partnerów zagranicznych i stworzenie platformy służącej wymianie dobrych praktyk i doświadczeń między sektorem edukacji zawodowej a rynkiem pracy.

7. Zwiększenie renomy szkoły w regionie - rozwój europejskiego wymiaru placówki.

8. Wzrost świadomości uczniów w zakresie odmienności kulturowej. Wykształcenie takich postaw jak: tolerancja, ciekawość świata, otwartość. Zapoznanie uczniów z Grecją, jej kulturą, historią czy tradycją.

9. Umożliwienie uczniom 2 kierunków kształcenia (technik mechanizacji rolnictwa, technik pojazdów samochodowych) przetestowania swoich umiejętności i wiedzy nabytej w trakcie edukacji szkolnej. Pozwoli to zidentyfikować ich mocne i słabe strony i pomoże ustalić dalszą ścieżkę rozwoju zawodowego.

10. Integracja uczniów z różnych klas i zawodów, co wpłynie pozytywnie na realizację wewnątrz szkolnych inicjatyw, w których biorą udział uczniowie w różnym wieku i z różnych klas. Dodatkowo będzie to w perspektywie długofalowej budować jeszcze lepszą atmosferę w szkole i wzmacniać współprace na linii uczniowie - nauczyciele.

11. Implementacja nowej metodologii szkoleniowej wśród nauczycieli.

 

Życzenia świąteczne

dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Świąteczna choinka na rynku skalbmierskim

Warszaty szkolne

Nauka zdalna

Broszura - praktyki zagraniczne Grecja

Praktyki zagraniczne - Grecja - podsumowanie

Opis

Akcja ,,Szkoła do hymnu 2020" .

Akcja ,,Szkoła do hymnu 2020" .

 

Po raz kolejny nasza Szkoła przyłączyła się do wspólnego świętowania ważnej dla Polaków rocznicy. Ze względu na ograniczenia uczniowie zaśpiewali w formie on-line.

#SzkołaDoHymnu 

 

Akcja ,,Szkoła do hymnu 2020"

Akcja ,,Szkoła do hymnu 2020"

         Szkoła do hymnu 2020 – po raz kolejny Zespół Szkół Zawodowych  weźmie udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i odśpiewa „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii Hymn zostanie odśpiewany on-line

Informacja o zawieszeniu zajęć do 29 listopada 2020

iNFORMACJA O CZASOWYM ZAWIESZENIU ZAJĘĆ STACJONARNYCH

Informacja o przejściu szkoły na hybrydowy tryb nauczania od 19.10.2020r.

Ślubowanie klasy pierwszej 2020

 

"Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro". Słowa Jana Pawła II były mottem dzisiejszej uroczystości ślubowania. W poczet uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu zostali przyjęci uczniowie I klasy branżowej I stopnia. W związku z pandemią w uroczystości uczestniczyła kadra kierownicza szkoły, wychowawca i przedstawiciele rodziców. Starsi koledzy, Marcel Mucha, Kacper Jałocha oraz Krzysztof Zbojak godnie reprezentowali społeczność szkoły w przyjęciu młodszych kolegów. Przedstawicielami klasy w ślubowaniu "na sztandar " byli Oliwia Noga,Danuta Pietras, Oskar Kilian i Paweł Łyko.
Pan dyrektor Waldemar Czajka po raz kolejny podkreślił, że wybór szkoły zawodowej jest dobrą decyzją, która w przyszłości zaprocentuje. Jednocześnie życzył uczniom wytrwałości i sukcesów w nauce.
Po uroczystości ślubowania uczniowie zasadzili przed szkołą symboliczne drzewka.

Czarodziejskie Drzewo 2020

Czarodziejskie Drzewo 2020

Tradycyjnie, jak co roku od 18 lat, Klub Gaja wspólnie z zaproszonymi gośćmi, partnerami oraz ambasadorami programu – aktorami Magdaleną Popławską, Dagmarą Bąk i Bartłomiejem Topą zainaugurował kolejną edycję programu Święto Drzewa  w Warszawie. Święto Drzewa to program edukacji ekologicznej  na rzecz ochrony środowiska i klimatu poparty realnym działaniem – sadzeniem i ochroną drzew. W tym dziele, od roku 2009, bierze również udział nasza szkoła inicjując akcje sadzenia drzew i edukację ekologiczną na terenie powiatu kazimierskiego. W ubiegłym roku posadziliśmy na terenie miasta Skalbmierz 150 drzew wspólnie ze sportowcami klubu „Victoria”, uczniami szkoły podstawowej oraz władzami samorządowymi. Ponadto nasi uczniowie ma zajęciach praktycznych wykonali kilka budek lęgowych dla ptaków. Działania te zostały docenione przez Klub Gaja i po raz trzeci z rzędu nasza szkoła znalazła się w gronie laureatów konkursu „Czarodziejskie Drzewo”.  Podczas tegorocznej ogólnopolskiej inauguracji „Święta Drzewa”, która odbyła się w Służewieckim Domu Kultury w Warszawie, p. Leszek Kawiorski odebrał statuetkę i dyplom dla naszej szkoły będącej jedną z 10 laureatów tego prestiżowego konkursu.

,,Wybierz życie bez cukrzycy" - program profilaktyczny

Drodzy rodzice!
Nasza szkoła aktywnie przyłączyła się do wsparcia w projekcie pn.: Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego – jest to projekt kierowany przede wszystkim do osób zdrowych, a wszelkie działania są realizowane po to, aby zapobiec zachorowaniu na cukrzycę w przyszłości.
Wspieramy projekt poprzez upublicznienie informacji, co umożliwi dotarcie do szerszego grona osób.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją o projekcie - kliknij tutaj, aby pobrać/przeczytać.

Praktyki zawodowe w Grecji - październik

 

Kalimera! Skalbmierz po raz kolejny melduje się w Grecji!
To w tym pięknym miejscu, w ramach mobilności, przez kolejne dwa tygodnie, praktyki odbywać będą nasi uczniowie z kierunku technik pojazdów samochodowych.
Pierwszy dzień, który już upłynął nam bardzo aktywnie, spędziliśmy na uczestnictwie we wstępnych szkoleniach, spotkaniach organizacyjnych, zajęciach BHP oraz zdobywając wszystkie informacje niezbędne nam podczas mobilności.

 

 

Drugiego dnia mobilności technicy pojazdów samochodowych odbywali praktyki w pobliskim warsztacie samochodowym. W ramach pracy na stanowisku mechanika zapoznali się ze specyfiką pracy i stosowanymi w trakcie jej wykonywania sprzętem i narzędziami. Zajmowali się także demontażem podzespołów samochodowych, w wyniku czego z samochodu marki Opel Vectra udało im się wyjąć tylną oś, a także silnik z auta marki Nissan.

 

Kolejnego dnia praktyk nasi uczniowie kontynuowali pracę nad silnikiem samochodu marki Nissan. Zajmowali się oni jego demontażem, w celu otrzymania z niego części przydatnych do naprawy kolejnego, czego dokonali w kolejnych krokach. Dodatkowo mieli również okazję podjąć się próby demontażu, prawidłowego ustawienia i ponownego montażu wadliwej skrzyni biegów.

 

Czwartego dnia technicy pojazdów samochodowych mieli szansę dokończyć swoją pracę, wmontowując silnik do auta. Dużą uwagę skupili na połączeniach, bez których niemożliwe jest prawidłowe działanie samochodu. W ten sposób zakończyli proces naprawy auta marki Nissan, którym zajmowali się w ostatnich dniach. Dodatkowo, w ramach powtórzenia całego procesu wymontowali silnik z samochodu innego modelu, który posłuży do naprawy kolejnego.

 

Pogoda w Grecji dopisuje a my pracujemy dalej! Piątek upłynął technikom pojazdów samochodowych na naprawie kół przy autach klientów warsztatu. W wyniku prac w tym zakresie, udało się im zdjąć opony oraz koła, a także w jednym z aut zdemontować zwrotnicę. Dodatkowo w dniu dzisiejszym uczniowie zapoznali się z specyfiką pracy w zawodzie mechanika oraz organizacją warsztatu samochodowego.

 

 

Weekend rozpoczęliśmy od poznawania tajników religii prawosławia. Udaliśmy się do kompleksu skalno-klasztornego w Meteorach, czyli w dosłownym tłumaczeniu budowli zawieszonych między niebem a ziemią. Mieliśmy wówczas szansę usłyszeć wiele historii związanych z tym miejscem, dowiedzieć się więcej na temat życia mnichów oraz oglądać piękne widoki, które wywarły na nas ogromne wrażenie. Pani przewodnik wymieniła także wiele różnic jakie istnieją między religią prawosławną a katolicką oraz podczas pobytu w pracowni ikon wyjaśniła dlaczego są one pisane, a nie malowane.
Nie obyło się też bez pamiątkowych zdjęć, które stanowią jedynie niewielką część naszych wspomnień i obrazów w naszej pamięci!

 

 

Niedziela była dla nas bardzo udanym dniem! Popłynęliśmy dziś w rejs na archipelag Sporad Północnych, a dokładniej na wyspę Skiathos, gdzie nagrywano część scen do filmu „Mamma Mia”. W trakcie samego rejsu mieliśmy okazję poznać grecką muzykę oraz nauczyć się tradycyjnych tańców. Na Skiathos mogliśmy zobaczyć piękno Grecji wyspiarskiej. Udaliśmy się wówczas na punkt widokowy, z którego rozpościera się widok na całe miasto, a później na plażę szyszkową - Koukunaries, gdzie mogliśmy zaznać kąpieli słonecznych, jak i morskich. Bawiliśmy się świetnie! Było wspaniałe!

 

 

W nowy tydzień technicy pojazdów samochodowych weszli z zupełnie nową energią! Kontynuując pracę w warsztacie, w pierwszych krokach zajęli się właściwą organizacją, przygotowując sprzęt i narzędzia potrzebne im do wykonywania kolejnych czynności. Trudzili się wówczas demontażem wydechu od silnika, ze względu na powstałe wady w pracy całego jego układu.
Dodatkowo w ciągu dnia mieli również szansę wybrać się do miejsca, w którym swój wolny czas spędza wielu „lokalsów” - Starego Panteleimonu, a widok rozpościera się na całą okolicę i trzeci „palec” półwyspu Chalcydyckiego - Kasandrę.

 

 

 

Wtorek rozpoczęliśmy od wizyty na lokalnym targu, gdzie mieliśmy okazję skosztować i zakupić typowo greckie produkty. Praktyki natomiast odbywaliśmy dziś w jednym ze współpracujących w ramach sieci warsztatów zakładów, wyspecjalizowanym w wulkanizacji i zajmującym się bieżnikowaniem opon. Uczniowie nie tylko zdobywali tam wiedzę na temat opon i całego procesu, który wykonuje firma, lecz także zajmowali się wyważaniem kół oraz ich prawidłowym ustawieniem.
W środę technicy pojazdów samochodowych pracując w warsztacie samochodowym demontowali silnik disela, auta marki Mazda 2200D. W ramach pracy w tym zakresie zajmowali się między innymi wymianą świec żarowych oraz czyszczeniem powierzchni pod uszczelkę, a także przygotowaniem auta do wyjazdu z warsztatu.
Zrealizowaliśmy dziś także jeden z punktów programu kulturowego, odwiedzając miasto Thessaloniki, gdzie mieliśmy szansę zobaczyć między innymi Białą Wieżę, łuk Galeriusza czy Bazylikę Św. Dymitra.
Przedostatniego dnia naszej mobilności technicy pojazdów samochodowych wymieniali części i uszczelki w silnikach samochodów klientów warsztatu. Dodatkowo, przy użyciu odpowiednich narzędzi i sprzętu mieli okazję zająć się demontażem i prawidłowym wyregulowaniem skrzyni biegów, w taki sposób, aby była ona zdolna do użytku. Przygotowali oni dziś również kosztorys prac związanych z wymianą poszczególnych podzespołów samochodowych, którymi zajmowali się w ostatnich dniach.
Nasza dwutygodniowa grecka przygoda dobiegła końca! Sami nie wiemy kiedy upłynął cały ten czas, ale z pewnością możemy powiedzieć, że był on pełen wrażeń!
Ostatniego dnia technicy pojazdów samochodowych zajmowali się wymianą kół w aucie oraz ich prawidłowym ustawieniem, a także mieli za zadanie wyczyścić zaciski w hamulcach.
Piątek oznaczał dla nas również dzień podsumowań i pożegnań. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów od organizatorów i opiekunów praktyk. Otrzymaliśmy również certyfikaty ukończenia praktyk zagranicznych, a także znaleźliśmy chwilę na zrobienie pamiątkowych zdjęć z naszymi mentorami! Bez wątpienia ostatnie dwa tygodnie pozostaną w naszej pamięci jeszcze na długo, tak jak i sama Grecja, za którą już tęsknimy!
Opracowanie: Dominika Kuszewska
 

Praktyki zawodowe w Grecji

W dniach od 6 września do 18 września 2020 został zorganizowany po raz drugi wyjazd naszej młodziezy  do Grecji  w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Po przyjeździe na miejsce, pierwszego dnia uczestnicy praktyk zapoznali się z partnerem greckim na spotkaniu informacyjnym, miejscami odbywania stażu oraz organizacją miejsca pracy. Uczestniczyli również w spotkaniu opisującym zasady BHP oraz zasady antycovid.

 

W drugim dniu szkolenia technicy pojazdów samochodowych zapoznawali się z konstrukcją oraz podzespołami i zespołami samochodowymi, dobierali części do wykonania konkretnej naprawy. Natomiast technicy żywienia i usług gastronomicznych obsługiwali klientów restauracji serwując pyszne śniadanie i obiad.

Trzeciego dnia Technicy Żywienia i Usług Gastronomicznych zapoznawali się z recepturami typowych greckich napojów oraz sporządzali je pod nadzorem mentora. Technicy pojazdów samochodowych wykonywali demontaż i montaż podzespołów i zespołów samochodowych. Zapoznawali się z budową silnika oraz jego konserwacją.

 

 

Czwarty dzień stażu zawodowego w Grecji Technikom Żywienia i Usług Gastronomicznych upłynął m.in.w piekarni ,w której praktykanci uczyli się jak wyrabia się ciasto na pieczywo serwowane na hotelowych stołach, jak dobrać odpowiednią mieszankę mąki by upiec chleb z różnymi dodatkami oraz bułki. Próbowali swoje umiejętności w formowaniu bułeczek, pracowali na serwisie sali restauracyjnej oraz w kuchni.

Technicy Pojazdów samochodowych złożyli wizytę w zakładzie wulkanizacyjnym Tsitsibas gdzie zapoznali się ze sposobami naprawy i bieżnikowania opon.

 

Piątego dnia praktyk Technicy Pojazdów Samochodowych złożyli wizytę w salonie Skody w Larisie. Mieli możliwość zasiąść za kierownicą najnowszych modeli tej marki oraz zapoznać się ze specyficznymi narzędziami używanymi tylko w salonach Skody.

Technicy Żywienia i Usług Gastronomicznych kontynuowali naukę w sali restauracyjnej hotelu obsługując gości i klientów hotelowych, wydając potrawy i napoje.

Po południu wszyscy udali się z wizytą do ruin zamku Platamonas.

To twierdza wzniesiona w XI w. przez krzyżowców, zdobyta później w 1470 roku przez Wenecjan a następnie w 1556 r. przez Turków. Ruiny zamku aktualnie są miejscem wydarzeń kulturalnych, m.in. sierpniowego Festiwalu Olimpu

Szósty dzień wyjazdu przyniósł młodzieży upragniony odpoczynek od pracy.Wszyscy uczniowie uczestniczyli w programie edukacyjno-kulturowym. Jego główną częścią była wycieczka, podczas której zatrzymaliśmy się w wytwórni ikon w Zindros. Tam dowiedzieliśmy się w jaki sposób oraz z jakich materiałów są tworzone. Uczniowie mieli oczywiście możliwość, żeby ikony i inne upominki zakupić dla siebie lub swoich bliskich. Główną częścią wyjazdu była jednak wizyta w Meteorach – miejscu, gdzie w XVI wieku greccy kapłani wybudowali klasztory. Zwiedzając jeden z nich dowiedzieliśmy się dlaczego zostały wzniesione tak wysoko w górach, kto był ich założycielem oraz jak wygląda życie codzienne w takim klasztorze. Przy tej okazji przewodnik również opowiedział ogólne informacje o religii dominującej w Grecji – prawosławiu. Młodzież mogła się przekonać jak wiele nas łączy, a jak niewiele jest między nami różnic. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym, gdzie wszyscy mieli czas na prywatne sesje fotograficzne. Ostatecznie zmęczeni, ale szczęśliwi i bogatsi o sporo nowych informacji wróciliśmy do hotelu

 

 

W niedzielę  skoro świt wyruszyliśmy na kolejną wyprawę. Tym razem naszym celem była najmniejsza wyspa z archipelagu Sporad Północnych, czyli Skiatos. Razem z kapitanem Kostasem i jego załogą wypłynęliśmy w rejs pełen niezapomnianych widoków,gorących greckich rytmów, oraz tradycyjnych wyspiarskich tańców. Od samego portu towarzyszyły nam delfiny.

Odwiedziliśmy stolicę wyspy,która była scenerią filmu "Mamma mia" oraz mieniącą się złotem plażę Koukounaries gdzie zażywaliśmy kąpieli słonecznych i morskich.

W drugim tygodniu praktyk nasiuczniowie w pełni zaangażowani pracowali na swoich stanowiskach! Żywieniowcy w ramach pracy w kuchni przygotowywali produkty i półprodukty na bazie posiadanych surowców. Poznawali metody obróbki produktów i utrzymania ich świeżości.

Technicy Pojazdów Samochodowych wykonywali demontaż i montaż podzespołów i zespołów samochodowych oraz realizowali bieżące prace wynikające z funkcjonowania warsztatu samochodowego.

 

W czasie wolnym od zajęć nasza młodzież odwiedziła maleńkie miasteczko na zboczach Olimpu - Paleos Panteleimonas, słynące z uprawy typowych dla Grecji owoców, jak Koumaro oraz wyrabiania miodów czy innych smakołyków np. z kasztanów. Mogli stamtąd również podziwiać wspaniałą panoramę na Riwierę Olimpijską! Było pięknie!

Opracowanie Kinga Jakubiec

Wygenerowano w sekund: 0.05
40,843,398 unikalne wizyty