Zegar

Losowe zdjęcie

Kalendarz

<< Wrzesień 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Brak wydarzeń.

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Praktyki zagraniczne - Grecja

PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy, czyli program praktyk dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu. 

 

Broszura zobacz

 


Konsultacje dla uczniów ZSZ w Skalbmierzu

Konsultacje dla uczniów ZSZ w Skalbmierzu

Konsultacje  dla uczniów ZSZ w Skalbmierzu od 1 czerwca 


Od 01.06.2020 rozpoczynają się konsultacje szkolne dla uczniów klas I-III. Uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach mogą zgłaszać się do swoich nauczycieli, wychowawców. 

 Zgodnie z obowiązującą procedurą konsultacje odbywają się w grupach do 12 osób.

Konsultacje są dobrowolne i mają służyć wyjaśnieniu trudnych dla uczniów kwestii, usystematyzowaniu materiału lub umożliwieniu poprawy oceny na potrzeby klasyfikacji.

Uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału w  konsultacjach  są proszeni o zapoznania się z ich harmonogramem. Aby móc uczestniczyć w konsultacjach muszą mieć ze sobą  zgodę opiekónów/rodziców na udział i oświadczenie o zdrowiu (uczniowie niepełnoletni) lub tylko oświadczenie o zdrowiu (uczniowie pełnoletni).

 

Harmonogram konsultacji   POBIERZ

Zgoda+oświadczenie ucznia niepełnoletniego   POBIERZ

Oświadczenie ucznia pełnoletniego   POBIERZ

Procedury związane z organizacją konsultacji   POBIERZ

Procedury korzystania z blibliteki szkolnej POBIERZ

 

W dniu 4 czerwca 2020 r. biblioteka będzie czynna dla społeczności szkolnej w w godz. 8:00 - 10:00.


Wtyczne dla zdających dotyczące udziału w egzaminie maturalnym w 2020 r.

Wtyczne dla zdających dotyczące udziału w egzaminie maturalnym w 2020 r.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2.  Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie
lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3.  Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.4.  Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1)  zdający;

2)   osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu;

3)   inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.;

4)   uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu;

5)  pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

1.5.  Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Inne osobiste rzeczy zdający są zobowiązani pozostawić we wskazanym miejscu (szatni).

1.6.  Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.7.  Zdający może przynieść na egzamin butelkę wody niegazowanej.

1.8.  Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

1.9.  Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.

Konsultacje dla maturzystów

Konsultacje dla maturzystów

KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW

odbędą się  04 czerwca 2020r.

 

PROWADZONE BĘDĄ PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH NAUCZYCIELI W SZKOLE,

W SALACH LEKCYJNYCH, W KTÓRYCH ODBYWAŁY SIĘ LEKCJE

W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH :

Nauczyciel

Dzień tygodnia

Godzina

Klasa

Przedmiot

Dorota Bijak

Czwartek

8.00 – 8.45

IVT

j.polski

Beata Zaręba-Majewicz

Czwartek

8.50- 9.35

IVT

j.angielski

Wioletta Sambur 

Czwartek

9.40-10.25

IVT

matematyka

Rekrutacja zamknieta, w konsulatacjach może uczetsniczyć 12 osób

Relacja z Wirtualnego Dnia Otwartego

 

Z podstawówki do „Sorbony” zmykaj,

u nas zdobędziesz dyplom technika.

 

 

Takie hasło było myślą przewodnią dnia otwartego w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu.

19 maja 2020 r.  w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu odbył się wirtualny dzień otwarty. Jeszcze rok temu mogliśmy się spotkać razem w szkole, przy ognisku i fajnej zabawie. Dziś pandemia koronawirusa nie pozwoliła – niestety – na takie wydarzenie i wspólną zabawę. Ale Polak potrafi, więc i my znaleźliśmy sposób, by zaprezentować naszą szkołę dla ósmoklasistów.

Punktualnie o godzinie 12.00 wszystkich powitała pani dyrektor Anna Kruk oraz kierownik warsztatów szkolnych Waldemar Czajka. Kolejno swoje przysłowiowe „5 minut” miała kadra nauczycielska, przedstawiając w kolażu wspólne hasło skierowane do ósmoklasistów - BUDUJEMY TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWO.

Na szkolnym Facebooku zaprezentowaliśmy kierunki zawodów oraz warunki pracy naszej szkoły. W tą niezwykłą promocję naszej „Sorbony” zaangażowała się cała społeczność szkolna: uczniowie, absolwenci i nauczyciele. Ciekawą forma były prezentacje absolwentów oraz naszych uczniów z klasy pierwszej. W pamięci absolwentów nasza szkoła daje zawód, który jest potrzebny na rynku pracy, jest bezpieczna, panuje fajna atmosfera, uczy wrażliwości na drugiego człowieka a nauczyciele są cool. Natomiast obecni pierwszoklasiści wysłali do swoich młodszych kolegów wiadomość, że oni już należą do społeczności „Sorbony”, są z tego dumni i czekają na swoich kolegów i koleżanki, bo warto.

W tym dniu przyszli uczniowie mogli pytać o kierunki kształcenia w szkole oraz ważne informacje związane z rekrutacją. Taką możliwość mieli także rodzice kontaktujący się ze szkołą za pomocą strony internetowej bądź telefonicznie.

W naszej szkole znajduje się jedyna w powiecie kazimierskim branżowa szkoła I stopnia, w której uczniowie mogą kształcić się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, mechanik –operator maszyn i urządzeń rolniczych oraz w klasie wielozawodowej na kierunkach: fryzjer, kucharz, murarzy-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik, piekarz lub inny wybrany zawód przez ucznia.

Szkoła kształci także w zawodach technicznych, czyli technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Już dziś zapraszamy wszystkich, którzy chcą zdobyć zawód z przyszłością, którzy marzą o tym, by mieć fach w ręku i kiedyś odnaleźć się na rynku pracy.

To kierunki z przyszłością.

Rekrutacja już od 15 czerwca 2020 roku. Ósmoklasiści mogą przesyłać wnioski pobrane ze strony szkoły www.zszskalbmierz.edu.pl emailem lub bezpośrednio składać w szkole. Tu będzie dostępny punkt konsultacyjny dla kandydatów. Informacje dodatkowe: zsz_skalbmierz@op.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 413529037.

Serdecznie zapraszamy ósmoklasistów do technikum i szkoły branżowej I stopnia.

Uwaga

 

 

Ważna  informacja dla zdających egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

w czerwcu/lipcu 2020 r.  

 

Na podstawie:  Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r. , przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny,   zwracam się do wszystkich zdających egzamin maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w czerwcu/maju 2020 r., aby  zapoznali się z wytycznymi, dostosowali się i przestrzegali tych wytycznych.

 

WYTYCZNE 

 

1. Zobowiązuję  wszystkich zdających  do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania egzaminów opublikowanymi przez MEN, stanowiącymi załącznik do niniejszego komunikatu.

2. Zobowiązuję wszystkich zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa do zgłoszenia tego faktu do 29 maja 2020 r. Zgłoszenie powinno być dokonane na adres zsz_skalbmierz@op.pl i potwierdzone oświadczeniem zdającego, że posiada  dokumentację medyczną potwierdzającą przeciwskazania do zakrywania ust i nosa ze względów zdrowotnych.

3. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

 

 

Harmonogram egzaminów maturalnych  w ZSZ w Skalbmierzu

Przybycie zdających do szkoły –  na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu


Data

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Przedmiot egzaminacyjny

8.06.2020      poniedziałek

9:00

Język polski

 

 

8.06.2020   poniedziałek

14.00

Język polski

Zakres rozszerzony

 

9.06.2020    wtorek

9:00

Matematyka

 

10.06.2020    środa

9:00

Język angielski

Zakres podstawowy

 

10.06.2020   środa

14:00

Język  angielski

Zakres rozszerzony

 

15.06.2020   poniedziałek

9:00

Matematyka

Zakres rozszerzony

 

16.06.2020   wtorek

9:00

Biologia

Zakres rozszerzony

 

22.06.2020    poniedziałek

9:00

Język włoski

Zakres podstawowy

 

24.06.2020 środa

14:00

Historia

Zakres rozszerzony

 

26.06.2020      piątek

9:00

Język rosyjski

Zakres podstawowy

 

 

 

 

Harmonogram egzaminów zawodowych 2020 w ZSZ w Skalbmierzu

 

Etap praktyczny - dokumentacja


Data

Zmiana - godzina

Kod kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

2020-06-22

13:00

T.15

M.46

M.43

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Eksploatacja systemów mechatronicznych

 

Etap pisemny


Data

Zmiana - godzina

Kod kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

2020-06-23

10.00

T.06

Sporządzanie potraw i napojów

2020-06-23

10.00

MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2020-06-23

10.00

AU.20

Prowadzenie sprzedaży

2020-06-23

10.00

TG.07

Sporządzanie potraw i napojów

2020-06-23

12.00

M.02

Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie .

2020-06-23

12.00

T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

2020-06-23

14.00

M.46

Eksploatacja systemów mechatronicznych

 

Etap praktyczny – wykonanie

Data

Zmiana - godzina

Kod kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

2020-06-29

8:00

MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2020-06-29

12:00

MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2020-06-29

16:00

MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2020-06-30

8:00

MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2020-06-30

12:00

MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2020-06-30

16:00

MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2020-07-01

12.00

TG.07

Sporządzanie potraw i napojów

2020-07-01

16.00

TG.07

Sporządzanie potraw i napojów

2020-07-01

8.00

MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2020-07-01

12.00

MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2020-07-01

16.00

MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2020-07-02

8.00

MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2020-07-02

12.00

MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2020-07-02

12.00

AU.20

Prowadzenie sprzedaży – miejsce egzaminu  - CKZ Jędrzejów

 


Rekrutacja

Uwaga! W związku z komunikatem w sprawie zmian w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 (komunikat na stronie Kuratorium) informujemy, iż rekrutacja rozpocznie się od dnia 15 czerwca.

W naszej szkole  będzie dostępny punkt konsultacyjny dla kandydatów. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

Technikum w Zespole Szkoł Zawodowych w Skalbmierzu prowadzi nabór - kandydatów absolwentów szkoł podstawowych w następujących zawodach:

 

 Branżowa  Szkoła I Stopnia w Zespole Szkoł Zawodowych w Skalbmierzu prowadzi nabór - kandydatów absolwentów szkoł podstawowych do klasy wielozawodowej m.in w zawodach: 
Informacja o kontynuacji nauczania zdalnego

Informacja o terminach egzaminów maturalnych 2020

INFORMACJA O TERMINACH EGZAMINÓW MATURALNYCH 2020

 

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca.

W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca 2020

Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia 2020

Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września 2020

KOMUNIKAT CKE -  HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH 

 Szczegółowy wykaz egzaminów maturalnych  w zakładce Matura

Drodzy Absolwenci Technikum w Zespole Szkół Zawodowych

Drodzy Absolwenci Technikum w Zespole Szkół Zawodowych

Drodzy Absolwenci Technikum  Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu

Ze względów zdrowotnych nie mogliśmy dziś spotkać się na uroczystości pożegnania klasy czwartej przez społeczność szkolną.
Więc tą drogą, elektronicznie, chciałam podziękować Wam za te cztery lata.
Dziękuję za pracę, wysiłek, za Wasze koncepcje i pomysły. Za akcje, apele, występy, za reprezentowanie naszej szkoły na zewnątrz, za praktyki, wyjazd do Grecji.  Za zwykłą aktywność na lekcji, godziny nauki, przygotowywania się do zajęć.
Dziękuję za Wasze postawy, koleżeństwo wobec siebie, pomoc wzajemną.
Dziękuję również Gronu Pedagogicznemu za trud jaki włożyli w Waszą edukację, za motywowanie Was do zdobywania wiedzy i umiejętności, za przygotowanie Was do egzaminów zawodowych i do egzaminu maturalnego.
Dziękuję szczególnie Wychowawczyni - Pani Gabrieli Skowron, za prowadzenie i wspieranie Was, za troskę wychowawczą. 

Miałam wielką przyjemność towarzyszyć Wam przez pierwsze dwa lata pobytu w naszej szkole jako Wasza wychowawczni, dlatego na zawsze pozostaniecie bliscy mojemy sercu.

Gratuluję Wam wyników i ukończenia szkoły. 

„  Życzę  Wam wszystkiego, ile potrzeba (...).

Tyle słońca, ile potrzeba, żeby rozjaśniało Wam dni.

Tyle deszczu, ile potrzeba,

żebyście docenili słońce.

Tyle radości, ile potrzeba  na wzmocnienie duszy ,

ale też tyle smutku, ile potrzeba,

byście potrafili docenić drobne przyjemności w życiu.

I tyle  spotkań, ile potrzeba, żebyście przywykli do pożegnań."

                                                                        Sofia Lundberg

Pamiętajcie o tym przesłaniu, kiedy, już dorośli, myślami sięgniecie w przeszłość i wspomnicie młodzieńcze lata spędzone w ,,Sorbonie''

Życzę Wam zrealizowania Waszych planów. Czy to będzie dalsza nauka czy praca - niech Wam się dobrze wiedzie!
Życzę opieki Bożej i dużo szczęścia na czas egzaminów i dalszych życiowych przedsięwzięć !

Wszystkiego dobrego!!! 

Anna Kruk


Komunikat Dyrektora

 

Komunikat dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu 

 dla uczniów i rodziców
w sprawie organizacji pracy szkoły w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 kwietnia 2020 roku informuję, że postanowienia zawarte w komunikacie z 25 marca brzostały przedłuzone do  do 26 kwietnia 2020 roku

Wesołych Świąt

Przerwa świąteczna

Informacja

Informacje, na temat treści naucznia z poszczególnych przedmiotów jakie są realizowane od 25 marca do 10 kwietnia 2020  na zajeciach zdalnych są umieszczone w zakładce Uczeń.

Zajecia zdalne odbywają się według planu zajęć w godzinach od 8.00 do 15.00

Komunikat w sprawie organizacji pracy szkoły w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Uczniowie i Rodzice

Informuję, że od środy – 25 marca 2020r. rozpoczynamy edukację na odległość,  z wykorzystaniem różnych możliwości edukacji zdalnej. Zgodnie z rozporządzeniem MEN  z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, działając zgodnie z regulacjami prawnymi od środy 25.03.2020 – do 10.04.2020r z możliwością wydłużenia tego okresu – wdrażamy w szkole system dostosowań, który pozwoli na prowadzenie edukacji na odległość.

Zalecam:

 1. Każdy uczeń ma obowiązek podjęcia aktywności edukacyjnej na odległość.
 2. Podejmowanie przez ucznia aktywność edukacyjna/ edukacja na odległość będzie oceniana.
 3. Brak aktywności edukacyjnej ucznia może skutkować brakiem ocen, a w efekcie brakiem klasyfikacji z przedmiotu.
 4. W przypadku uczniów objętych formami realizowanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciele – stosownie do wcześniejszych ustaleń – będą stosować indywidualizację nauczania na odległość.
 5. Nauczyciele podejmą edukację na odległość z zastosowaniem różnorodnych form i metod, zależnych także od technicznych możliwości ucznia (w tym także dostęp do urządzeń, które pozwolą na udział ucznia w edukacji na odległość: komputer, tablet, smartfon itp.);
 6. Wiedza i umiejętności uczniów będą monitorowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów z zastosowaniem ustalonych z uczniami lub ich rodzicami sposobów weryfikacji,
 7. Informację na temat postępów edukacyjnych ucznia, a także o uzyskanych ocenach nauczyciele przekazywać będą z wykorzystaniem e -maila,
 8. Nauczyciele dostępni będą dla ucznia w czasie rzeczywistym, w którym powinni odbywać się zajęcia w szkole od poniedziałku do piątku – konsultacje na odległość z wykorzystaniem emaila, portalu społecznościowego Facebook, Messengera oraz innych form zdalnej komunikacji ustalonych indywidualnie pomiędzy klasą a  nauczycielem;
 9. Zaplanowano również konsultacje  dla rodziców – każdy rodzic ma możliwość utrzymania zdalnego kontaktu z nauczycielami za pośrednictwem e-maila,  telefonicznie lub innej formy zdalnej komunikacji;

10.   Do obowiązków rodziców należy monitorowanie realizacji obowiązku podjęcia aktywności edukacyjnej na odległość przez ich dzieci oraz podjęcie działań  w kierunku  umożliwienia dzieciom jak najdogodniejszego dostępu do świadczonej przez szkołę edukacji na odległość;

11.  Obowiązkiem rodziców jest także monitorowanie czasu spędzonego przez uczniów przed komputerami i innymi urządzeniami umożliwiającymi edukację na odległość.

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać znajdziecie Państwo:

 • na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl;
 • materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 • materiałów wskazanych przez nauczyciela, które będą przesyłane pocztą elektroniczną

Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich duże wyzwanie. Dlatego bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o współpracę  i wsparcie swoich dzieci w zdalnej nauce.

Komunikat w sprawie świadectw potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w zawodzie w sesji styczeń -luty

W związku z wprowadzeniem zagrożenia epidemicznego na terenie Polski informujemy, że informacje o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sesji styczeń-luty 2020 będą przekazywane zdającym telefonicznie w dniu 20 marca 2020 r. przez sekretariat Szkoły- tel 413529037 lub 692772900 od godz. 12.00

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających - uczniów, absolwentów którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2020 Zima – termin złożenia deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020 wydłużono do 31 marca 2020 r.

Komunikat Dyrektora

W celu przeciwdziałania koronawirusowi przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec jego rozprzestrzenianiu się, stąd zawieszenie zajęć w szkole - uczymy się zdalnie. Koordynatorem w szkole pracy zdalnej dla każdej klasy jest  wychowawca. To z nim proszę się kontaktować we wszystkich sprawach. Jak już wcześniej informowałam do nauki zdalnej proszę wykorzystywać serwis https://www.gov.pl/web/zdalnelekcjehttps://epodreczniki.pl i inne komunikatory społecznościowe ustalone z wychowawcą - nauczycielem.

Dla maturzystów dodatkowe materiały dostępne na stronie CKE- zbiory zadań dla maturzystów

Bądźcie odpowiedzialni i wykorzystajcie ten czas efektywnie. Wiele zależy od Nas samych. 

Zobowiązuję wszystkich uczniów do systematycznego sprawdzania wiadomości o realizacji programu nauczania i zadań domowych przekazywanych w sposób ustalony przez poszczególnych nauczycieli.

Informacja

 

Uwaga 

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa  zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole zostają zawieszone (uczniowie tym okresie nie przychodzą do szkoły od 12 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku. 

Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy i będą zdalnie przekazywać uczniom przygotowane przez siebie materiały dydaktyczne do samodzielnej nauki w domu.

Szczegółowe informacje dotyczące zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych (w tym typów szkół, których ono dotyczy), jak również rekomendacje dla dyrektorów, rodziców i uczniów są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Najważniejsze punkty, które dotyczą funkcjonowania naszej szkoły:

 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół,
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły, maja  realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach,od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych również zostają odwołane.

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

 

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to

lub

 • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
Wygenerowano w sekund: 0.07
23,325,488 unikalne wizyty