Zegar

Losowe zdjęcie

Kalendarz

<< Wrzesień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Brak wydarzeń.

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Informacja

Informacje, na temat treści naucznia z poszczególnych przedmiotów jakie są realizowane od 25 marca do 10 kwietnia 2020  na zajeciach zdalnych są umieszczone w zakładce Uczeń.

Zajecia zdalne odbywają się według planu zajęć w godzinach od 8.00 do 15.00

Komunikat w sprawie organizacji pracy szkoły w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Uczniowie i Rodzice

Informuję, że od środy – 25 marca 2020r. rozpoczynamy edukację na odległość,  z wykorzystaniem różnych możliwości edukacji zdalnej. Zgodnie z rozporządzeniem MEN  z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, działając zgodnie z regulacjami prawnymi od środy 25.03.2020 – do 10.04.2020r z możliwością wydłużenia tego okresu – wdrażamy w szkole system dostosowań, który pozwoli na prowadzenie edukacji na odległość.

Zalecam:

 1. Każdy uczeń ma obowiązek podjęcia aktywności edukacyjnej na odległość.
 2. Podejmowanie przez ucznia aktywność edukacyjna/ edukacja na odległość będzie oceniana.
 3. Brak aktywności edukacyjnej ucznia może skutkować brakiem ocen, a w efekcie brakiem klasyfikacji z przedmiotu.
 4. W przypadku uczniów objętych formami realizowanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciele – stosownie do wcześniejszych ustaleń – będą stosować indywidualizację nauczania na odległość.
 5. Nauczyciele podejmą edukację na odległość z zastosowaniem różnorodnych form i metod, zależnych także od technicznych możliwości ucznia (w tym także dostęp do urządzeń, które pozwolą na udział ucznia w edukacji na odległość: komputer, tablet, smartfon itp.);
 6. Wiedza i umiejętności uczniów będą monitorowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów z zastosowaniem ustalonych z uczniami lub ich rodzicami sposobów weryfikacji,
 7. Informację na temat postępów edukacyjnych ucznia, a także o uzyskanych ocenach nauczyciele przekazywać będą z wykorzystaniem e -maila,
 8. Nauczyciele dostępni będą dla ucznia w czasie rzeczywistym, w którym powinni odbywać się zajęcia w szkole od poniedziałku do piątku – konsultacje na odległość z wykorzystaniem emaila, portalu społecznościowego Facebook, Messengera oraz innych form zdalnej komunikacji ustalonych indywidualnie pomiędzy klasą a  nauczycielem;
 9. Zaplanowano również konsultacje  dla rodziców – każdy rodzic ma możliwość utrzymania zdalnego kontaktu z nauczycielami za pośrednictwem e-maila,  telefonicznie lub innej formy zdalnej komunikacji;

10.   Do obowiązków rodziców należy monitorowanie realizacji obowiązku podjęcia aktywności edukacyjnej na odległość przez ich dzieci oraz podjęcie działań  w kierunku  umożliwienia dzieciom jak najdogodniejszego dostępu do świadczonej przez szkołę edukacji na odległość;

11.  Obowiązkiem rodziców jest także monitorowanie czasu spędzonego przez uczniów przed komputerami i innymi urządzeniami umożliwiającymi edukację na odległość.

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać znajdziecie Państwo:

 • na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl;
 • materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 • materiałów wskazanych przez nauczyciela, które będą przesyłane pocztą elektroniczną

Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich duże wyzwanie. Dlatego bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o współpracę  i wsparcie swoich dzieci w zdalnej nauce.

Komunikat w sprawie świadectw potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w zawodzie w sesji styczeń -luty

W związku z wprowadzeniem zagrożenia epidemicznego na terenie Polski informujemy, że informacje o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sesji styczeń-luty 2020 będą przekazywane zdającym telefonicznie w dniu 20 marca 2020 r. przez sekretariat Szkoły- tel 413529037 lub 692772900 od godz. 12.00

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających - uczniów, absolwentów którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2020 Zima – termin złożenia deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020 wydłużono do 31 marca 2020 r.

Komunikat Dyrektora

W celu przeciwdziałania koronawirusowi przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec jego rozprzestrzenianiu się, stąd zawieszenie zajęć w szkole - uczymy się zdalnie. Koordynatorem w szkole pracy zdalnej dla każdej klasy jest  wychowawca. To z nim proszę się kontaktować we wszystkich sprawach. Jak już wcześniej informowałam do nauki zdalnej proszę wykorzystywać serwis https://www.gov.pl/web/zdalnelekcjehttps://epodreczniki.pl i inne komunikatory społecznościowe ustalone z wychowawcą - nauczycielem.

Dla maturzystów dodatkowe materiały dostępne na stronie CKE- zbiory zadań dla maturzystów

Bądźcie odpowiedzialni i wykorzystajcie ten czas efektywnie. Wiele zależy od Nas samych. 

Zobowiązuję wszystkich uczniów do systematycznego sprawdzania wiadomości o realizacji programu nauczania i zadań domowych przekazywanych w sposób ustalony przez poszczególnych nauczycieli.

Informacja

 

Uwaga 

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa  zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole zostają zawieszone (uczniowie tym okresie nie przychodzą do szkoły od 12 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku. 

Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy i będą zdalnie przekazywać uczniom przygotowane przez siebie materiały dydaktyczne do samodzielnej nauki w domu.

Szczegółowe informacje dotyczące zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych (w tym typów szkół, których ono dotyczy), jak również rekomendacje dla dyrektorów, rodziców i uczniów są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Najważniejsze punkty, które dotyczą funkcjonowania naszej szkoły:

 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół,
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły, maja  realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach,od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych również zostają odwołane.

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

 

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to

lub

 • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

,,Dla Konrada"

W dniu 1 marca  dołożyliśmy cegiełkę dla Konrada, podopiecznego fundacji Dajemy Wybór.

Nasza drużyna w składzie Grzegorz Janczyk, Seweryn Pieron, Jarosław Klasiński, Marek Ziomkowski, Mateusz Bazan, Norbert Parys, Karol Włodarczyk oraz gościnnie Michał Skotarczyk zajęli II miejsce w grupie młodzieżowej w rozgrywkach piłki nożnej.
Ciasteczka wykonane przez naszych uczniów rozeszły się jak świeże bułeczki.
Pomagamy bo umiemy, bo w tym dobrze się czujemy💕


Wizyta Biskupa kieleckiego Andrzeja Kalety w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu.

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.

Cytat z listu do Koryntian przyświecał  uczniom ZSZ w Skalbmierzu, którzy witali biskupa kieleckiego – Andrzeja Kaletę w progach szkoły 28 lutego 2020 roku. Ten niezwykły spektakl , w którym uczniowie wcielili się w role aniołów i przechodniów,  miał niezwykły  wydźwięk. Odpowiadał na pytania człowieka – przechodnia ,który pytał, co robić  w życiu , jak żyć , by nie popaść w rutynę, chaos, zagubienie, cierpienie czy samotność. Pytania ,  które stawia sobie każdy z nas , zarówno młody jak i dorosły.

    Bo przecież wiemy,  że bez miłości, nic nie ma wartości w ostatecznym rozrachunku.

Poczucie własnej wartości człowiek buduje już we wczesnym dzieciństwie. Potem otrzymuje od otoczenia wiele informacji, nawiązuje relacje z rówieśnikami, rozpoznaje wady i zalety. Kształtuje relacje uczuciowe z ludźmi.

   Akceptując siebie, łatwiej mu zaakceptować drugiego człowieka mimo jego wad. Uczy się kochać i radzićz trudnościami dnia codziennego, szukając pomocy w opiekunach duchowych, czyli Aniołach Stróżach. Dlatego dokonując wyborów w naszym życiu mamy wybrać to, co prawdziwe, dobre i piękne.

I niech słowa  piosenki, którą wykonywał szkolny zespół „Sorbona -  Band”,  ,, Takie jest prawo miłości, które dał Pan…” sprawią, że każdy kogo spotkamy na swojej drodze będzie  naszym bratem.


Zaproszenie na konkurs ,,Przyjdź i nakryj stół"

Spektakl ''Adam i Ewa"

Krzysztof Zbojak - Stypendysta Prezesa RM 2019/2020

Studniówka 2020

Studniówka 2020

"Dziś bądź wesół, dziś użyj biesiady,

O przyszłym dniu niechaj próżnej rady.

Już to dawno Bóg obmyślił w niebie,

A której radzie nie przypuszczą Ciebie ".

Tymi słowami maturzyści klasy IV technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu, Katarzyna Florkiewicz, Kamil Nowak oraz Arkadiusz Walczak, powitali zaproszonych gości na balu studniówkowym, 18 stycznia w lokalu „Patrycja”.

Swoją obecnością tegoroczny bal uświetnili: Pan Jerzy Bojanowicz- Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego, Pan Marek Juszczyk- Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz oraz Proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu- Marian Fatyga.

 Bal maturzystów zainaugurowała wicedyrektor szkoły- Pani Anna Kruk, witając wszystkich gości oraz życząc uczniom powodzenia na egzaminie maturalnym i w dalszym dorosłym życiu. Zgodnie z tradycją, pani wicedyrektor Anna Kruk wraz z wychowawczynią panią Gabrielą Skowron, przedstawicielem rodziców panią Moniką Pawełek oraz przewodniczącą klasy Kamilą Koczur rozpoczęły studniówkę poprzez uroczyste przecięcie wstęgi.

Bal studniówkowy rozpoczęto staropolskim tańcem – polonezem, perfekcyjnie wykonanym przez uczniów.

 Ze strony rodziców ciepłe słowa i podziękowania skierowała pani Monika Pawełek.

Były również życzenia dobrej zabawy oraz powodzenia na maturze ze strony zaproszonych gości.

Następnie uczniowie podziękowali dyrekcji, nauczycielom i wychowawczyni za lata wspólnej pracy, za sukcesy i chwile radości, wręczając im kwiaty.

Dla wszystkich uczestników balu rodzice przygotowali słodką niespodziankę w postaci ogromnego tortu.

Na zakończenie części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni do tańca; poprzedzonego walczykiem z kadrą nauczycielską.

Po części oficjalnej uczniowie  „Sorbony” przedstawili pokaz taneczny „ na wesoło”, który do łez rozbawił zaproszonych gości.

Zabawa trwała do białego rana a parkiet nie pustoszał ani na chwilę. Uczniowie zgodnie stwierdzili, że nie wiedzieli, iż takie pokłady energii w nich drzemią i jakimi wybitnymi tancerzami są, aż do balu studniówkowego!!!

Wywiadówka semestralna

Wywiadówka semestralna

Zapraszamy Rodziców/Opiekunów

na wywiadówkę semestralną

w dniu 21 stycznia 2020r.  o godz. 15.00

 

Rodziców/opiekunowów uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu na praktyki zagranicze do Grecji prośmy o przybycie na godzinę 14.00

Projekt,, Trening wiedzy"

Zapraszamy uczniów klasy IIIT i IVT techników pojazdów samochodowych do udziału w projekcie "Trening wiedzy", który
daje możliwość sprawdzenia aktualnej wiedzy z branży motoryzacyjnej.
Przejdż do testu

Wyniki rekrutacji uczniów - praktyki zagraniczne

Wyniki rekrutacji uczniów  do udziału w   projekcie  „Praktyczne doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”, numer 2019-1-PL01-KA102-062104  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista osób rezerwowych


życzenia

Świąteczna paczka

Jasełka

Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie pod nazwą ,,Praktyczne doświadczenia zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy" II mobilność

Tytuł: Rozpoczęcie rekrutacji na II mobilność w ramach projektu „Praktyczne doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”, numer 2019-1-PL01-KA102-062104.

 

Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu rozpoczyna rekrutację uczestników w ramach projektu „Praktyczne doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”, numer 2019-1-PL01-KA102-062104, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt zakłada organizacje dwóch zagranicznych mobilności zawodowych. Wyjazd, który obejmuje niniejsza rekrutacja odbędzie się między 20 kwietnia a 1 maja 2020 roku, a udział wezmą w niej:

 • 13 Techników Żywienia i Usług Gastronomicznych
 • 15 Techników Pojazdów Samochodowych

Dokładny harmonogram rekrutacji i wszelkie szczegóły dotyczące grupy docelowej projektu znajdują się w Regulaminie Rekrutacji, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem i spełnienie wszystkich wymagań. Formularze zgłoszeniowe i oświadczenia uczestnika można pobrać poniżej lub znaleźć w Sekretariacie Szkoły. Wypełnione i podpisane egzemplarze proszę składać do osoby odpowiedzialnej za projekt – Pani Anny Kruk lub koordynatora projektu Pani Beaty Zaręby-Majewicz.  

Wyniki konkursu o bezpieczeństwie i technice samochodowej

🚗🔧W dniu wczorajszym po raz kolejny w naszej szkole został zorganizowany konkurs "Bezpieczeństwo i technika samochodowa" dla uczniów szkół podstawowych. Wzięli w nim udział uczniowie z Cudzynowic, Kazimierzy Wielkiej, Kamieńczyc, Dzierążni i Skalbmierza.
Zadaniem ósmoklasistów w części teoretycznej konkursu było rozwiązanie testu z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz bhp, a w części praktycznej poprawne dopasowanie elementów i przeprowadzenie przeglądu samochodu.

WYNIKI KONKURSU
I miejsce: Mateusz Waligóra i Kacper Zmarlak - Zespół Placówek Oświatowych w Skalbmierzu
II miejsce: Dominika Szostak i Kacper Małkowski - Szkoła Podstawowa w Dzierążni
III miejsce: Filip Obarzanek i Bartłomiej Ściupidro - Szkoła Podstawowa "Szkoła Twórcza" w Cudzynowicach

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!

Wygenerowano w sekund: 0.04
14,196,635 unikalne wizyty